Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 
SISTE:

NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Master WikingBertoniToppstammet avlshoppe drektig med Bork Odin. Mo StineOdin Faks, Taj Vaiana, Dania HornlineKolnes JærvinnenGaupen henger i fin stand selgesGrace ScottErga Vinni, Erga Prinsesså, Åse Fryd,  OriaCatch The DayHvalstad OdinSong Of Redemption, Alm TeklaKingsrød BarskenTysvær TaraldAmong HastrupAlo GirlStaro Key WestCassius TrabirArtemis TrabirTysvær KongenHafell DravatGulomgoarreSanderLarry JoeBrenderup Hestehenge NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Master WikingBertoniToppstammet avlshoppe drektig med Bork Odin. Mo StineOdin FaksTaj VaianaDania HornlineKolnes JærvinnenGaupen henger i fin stand selgesGrace ScottErga Vinni, Erga Prinsesså, Åse Fryd,   OriaCatch The DayHvalstad OdinSong Of RedemptionAlm TeklaKingsrød BarskenTysvær TaraldAmong HastrupAlo GirlStaro Key WestCassius TrabirArtemis Trabir,, Tysvær KongenHafell DravatGulomgoarreSanderLarry JoeBrenderup Hestehenger NYE HESTER I HESTEMARKEDET: Master WikingBertoniToppstammet avlshoppe drektig med Bork Odin.   Mo StineOdin FaksTaj VaianaDania HornlineKolnes JærvinnenGaupen henger i fin stand selgesGrace ScottErga Vinni, Erga Prinsesså, Åse Fryd,   OriaCatch The DayHvalstad OdinSong Of RedemptionAlm TeklaKingsrød BarskenTysvær TaraldAmong HastrupAlo GirlStaro Key WestCassius TrabirArtemis Trabir,, Tysvær KongenHafell DravatGulomgoarreSanderLarry JoeBrenderup Hestehenger

Weum og Strøm har vært en katastrofe for oss i nord

Politikk
Del:  

Det fokuseres på hvem som skal være fremtidens styreleder i DNT. Det er vanskelig å spå i fremtiden, men vi vet hva som har vært. I en demokratisk organisasjon bør en ha åpenhet og inkludering. For Nord-Norge sin

del har disse to årene med Knut Weum som DNT-leder og Steve Strøm som Forbundsleder vært en katastrofe med manglende inkludering, samarbeid og manglende fokus på travsporten og rekruttering.

Det har ikke vært «normale» generalforsamlinger i Nord-Norge Travforbund siden Steve Strøm overtok i 2017. I 2018 var NNTF satt under administrasjon. Til tross for dette mente DNT at sittende styre i Forbundet skulle fortsette. I 2019 vedtok NNTF styret å utestenge 6 av 14 travlag på generalforsamlingen. Her ble FØRSTE feil begått. Forbundssekretæren, ansatt av DNT, hadde skriftlig og muntlig dialog og avtale med disse travlagene om utvidet frist for innlevering av rapporter. På generalforsamlingen gjorde DNT’s utsending det klart at det var generalforsamlingen som skulle avgjøre om de aktuelle lagene skulle få tale og stemmerett. Så ble den ANDRE feilen begått. Styret i NNTF var med på å stemme i en sak som de selv hadde bragt opp. En sak som ville påvirke antallet delegater og derfor også senere valg på styre. Travlagene ble erklært inhabile, men ikke styret.

Årets generalforsamling i NNTF ble gjennomført med 4 av 14 travlag tilstede. Tre av disse har Bodø som sin hjemmebane. I løpet av disse to årene med Strøm/Weum til rors har Bodø har fått 121 000 kr i ekstra løpsmidler, penger som skulle brukes i Finnmark. Og de har fått 2 mill. etter at Indre Salten travlag solgte Fauske travbane. Det fjerde laget fra Lakselv har fått 150 000 kr til travbane. Laget har ingen aktive løpshester og heller ikke noe samarbeid med resten av travlagene i Finnmark.

6 av 14 travlag i Nord-Norge Travforbund har bedt om ekstraordinær generalforsamling med bakgrunn i mistillit til styret. Det gjelder manglende informasjon, samarbeid og røde regnskapstall. Siste eksempel er Strøms uttalelse til Trav-og galoppnytt; «Jeg har hatt en runde med lagene, men det har vært lite respons». Sannheten er at Forbundslederen heller ikke denne gangen har hatt dialog med travlagene.

NNTF nekter oss ekstraordinær generalforsamling og støttes av DNT. Begrunnelsen fra Lovkomiteen er:

«Men dersom man ikke har rett til å fremsette og begrunne noe forslag eller være med i debatt, - ikke en gang har rett til å møte på generalforsamlingen, blir en rett til å kun å kreve slik generalforsamling meningsløs. Lovkomiteen mener derfor at er man fratatt representasjonsretten er man også utelukket fra å fremsette krav om ekstraordinær generalforsamling – hverken alene eller sammen med andre.»

Dette vedtaket var ikke signert. Det som er skremmende er at en av Lovkomiteens medlemmer ikke kunne gjengi vedtaket rett etter det var gjort. Det er også merkelig at ikke alle partene i en sak blir kontaktet ifm. handtering av saken. Det skinner tydelig gjennom at saken kun belyses fra en side.

Lovteksten sier;

«… ikke har levert årsrapport innen fristen, jfr. § 6.2 g) mister sin representasjonsrett til generalforsamlingen i travforbundet det angjeldende året.»

Det angjeldende året som behandles på ordinær generalforsamling er beretningsåret 2018. Nå er det snakk om beretningsåret 2019 og ingen travlag skal være ekskluderte.

Generalsekretæren Svein Morten Buer uttalte til Harstad Tidende ang. lovteksten;

«Vedtaket som er fattet, er innenfor DNTs eget lovverk. Men det har rammet annerledes enn hva som er tenkt. Som en følge av det som har oppstått i Nord-Norge i år, kan det skje endringer, sier Buer.»

Weum og hans følgere har stoppet en ekstraordinær generalforsamling i nord for å sikre seg 8 stemmer på årets GF i DNT. Det er ingen skam å snu og la oss få et styre til beste for Nord-Norge.

 

Harstad Oppland Travlag          Tromsø Travlag

Sør-Varanger Travlag                       Karasjok Travlag

Indre Salten Travlag                         Ofoten Travlag

Tips en venn