Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Trav24s lesere taler...

Politikk
Del:  

Undertegnede er formann i Oslo Travkubb. Vi ønsker selvfølgelig ikke at vår klubb blir nedlagt. Rives stallene som klubbens medlemmer benytter, er klubben en saga blott.

Bjerke travbanes fase 2 solgt - ikke opsjons avtale

Til nå har jeg og mange med meg, trodd at det ikke var foregått et salg av grunnen for staller, parkering og dyrehospital. Det er gitt uttrykk for at parkering nord er solgt til Selvåg bolig med opsjonsavtale for resten . 

12. mars 2019 skrev jeg til generalsekretæren og spurte om OTK kunne få se opsjonsavtalen med Selvåg Bolig. Svar : Det er Bjerke Travbane Eiendom as som er avtalepartner med Selvåg bolig as og de besitter avtalen…. . DNT’s administrasjon har dessuten ikke kopi av signert avtale. 

Ut ifra dette svaret klarte ikke jeg å tolke at resten av Bjerke allerede var solgt.. Kanskje visste han det ikke heller?

OTK er aksjeeier i Bjerke Travbane og vi har alltid med et medlem på generalforsamlingen til Bjerke Travbane Eiendom as.

Vårt medlem har imidlertid ikke hørt ett ord om at parkering nord og resten av det som ikke var med i racing konseptet, var solgt.

OTK har skrevet et forslag til DNTs generalforsamling. Det går ut på at vi ønsker å stoppe det videre salg av banen og ønsker å få tilbake Bjerke som et levende hestesport senter.

OAT skriver i sin kommentar at de er enige i prinsippet, men lav interesse med rekruttering  av blant annet  trenere de siste åra, gjør at de ikke støtter forslaget.

Dersom OAT visste om salget, ville de vel svart at det er for sent. Resten av banen er allerede solgt.

For faktum er at DNT   har solgt alt - ikke bare parkering nord - men alt som ikke inn gikk i racingkonseptet første kvartal i 2018.  Og det er det tydelig få vet om. Det var før generalforsamling for DNT i fjor. Salget kunne ikke vært nevnt da.

Nå skal det ikke bli så mange hester på Bjerker lengre , men derimot travløp, konserter og idrettsarrangement.

Tenke å slippe alt maset med hestene på Bjerke. Slippe å se amatører kjøre hest. Slippe å se jenter som rir på hester, Slippe staller, slippe trenere og slippe å bli blendet et Dyrehospital som driver og  lyser opp om natta når de opererer.   Slippe transport til og fra Bjerke på hverdager uten løp. Slippe kunder til Bjerke Dyrehospital.

Nei, tenke seg til kvelder med konsert eller idrettsarrangement på Bjerke uten en forstyrrende hest. 

Ja, tenke å slippe det meste vi forbinder med travsport. 

Bør vi endre formålsparagrafene til DNT?

Der er konserter, idrettsarrangement og tomtesalg ikke nevnt med et ord.

Hva tenker travsportens ledere på? Har de travsportvennene med seg. Er det dette travsportnorge vil???

I dag vil folk flest ha opplevelser. Spør du noen om hva de ønsker seg i presang i dag, er svaret fra mange : En opplevelse.

Bjerkebanen i «full blomst» ga opplevelser.

Jeg er ganske sikker på at Trav-Norge ikke står bak denne beslutningen. Hver gang Bjerke travbane selger tomter, er de den store taperen. Vi som har fått kjøpe tomter ser at verdien har 10 doblet seg. Hvorfor da selge mer enn for å betale gjeld?

Skal de ledere som har solgt Bjerke være våre fremtidige ledere? Skal de som ikke var ute etter den beste kandidat til generalsekretærstillingen fortsette?( Svein Morten Buer er en flink kar, så det går ikke på han). Hvorfor ble ikke generalsekretærstillingen utlyst i landets ledende aviser? Kun i Trav Og Galopp-Nytt. Var det helt tilfeldig at formann i DNT ble generalsekretær og nestformann formann? Det lukter litt «svidd» her i min nese.

Det er Bjerke Travbane Eiendom as som har stått sentralt i salget. Der er formannen  i DNT generalforsamling. 2 styremedlemmer jeg har snakket med, foreller at det er gått så fort i svingene at de knapt har klart å følge med på hva som har skjedd.

En slik «stat i staten» gjelder det å kvitte seg med snarest mulig. Legg den ned og erstatt den med en Aktivitets- og rekrutteringsavdeling. En slik avdeling kan ta fatt på det arbeidet som er forsømt på Bjerke i alle år. Bruke ressurser på 

rekruttering. Det er det vi trenger. I Oslo-skolen er det mange elever som er skoletrøtte. De er ikke glade i teori.

Å få skoler til å starte hestesportslinjer er en jobb å gjøre. Det lar seg gjøre om man vil sette inn ressurser. For en del år siden holdt de fleste Jordbruksskolene på å bli lagt ned grunnet elevmangel. Så startet de med hestesportslinjer og vips var det en kjempestor søkermasse. 

Hele Bjerke utenom racing området er solgt. Det er bare å ta innover seg. Nå gjelder det for oss som vil bevare Bjerke at reguleringsmyndighetene ikke omregulerer området.

Så får vi håpe at DNTs generalforsmaling også gjøre jobben sin.

Arne W. Holm

Formann i Oslo Trav Klubb.

Tips en venn