Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Norsk Rikstoto skal kutte 25 mill

Politikk
Del:  

Norsk Rikstotos styre har besluttet å kutte i egne driftskostnader og overføringer til formålene med samlet 25 millioner kroner. De påpeker også at denne aktuelle markedssituasjonen

ikke kan påregnes å være forbigående. Dette skriver de i en pressemelding i dag. 

Pressmelding fra Norsk Rikstoto, DNT og Norsk Jockeyklubb

Omsetning og resultatutvikling Norsk Rikstoto

Norsk Rikstoto har sammen med sportens representanter foretatt en status oppdatering knyttet til omsetning og resultatutviklingen i spillselskapet pr. 1. kvartal 2019. 

Omsetningen i 2019 har utviklet seg til et nytt og lavere nivå enn tilsvarende periode i fjor. Omsetningen pr 31. mars 2019 var kr 812,0 mill., kr 41,7 mill. eller ca. 4,8 % lavere enn budsjett.

Årsaken til nedgangen er sammensatt, men inkluderer Implementering av de nye konsesjonskravene som er stilt i Norsk Rikstotos konsesjonen 2017 – 2021. Dette har medført at alt spill er registrert med innsats og tapsgrenser. 

Det er imidlertid Norsk Rikstotos oppfatning at i den grad omsetningsnedgangen er en konsekvens av nye konsesjonstiltak med skadebegrensende siktemål for de kundene som har problemer med å sette egne grenser, må slike tiltak aksepteres i forhold til Norsk Rikstotos samfunnsoppdrag.

Norsk Rikstoto har samlet investert kr 46,5 mill. i utviklingskostnader i dette verktøyet som også øker de årlige driftskostnader med kr 6,0 - kr 8,0 mill.  

Det er Norsk Rikstotos oppfatning at den aktuelle markedssituasjonen ikke kan påregnes å være forbigående. Det er derfor nødvendig at både sport og spill bidrar for å finne gode løsninger for kostnadsbesparende tiltak i en krevende situasjon.

Samtidig et det et behov for å styrke egenkapitalen i Norsk Rikstoto og stiftelsen kan ikke risikere å levere resultater på et lavere nivå enn våre budsjetter. Styrets resultatmål for 2019 tilsvarer et overskudd på kr 15,0 mill. 

Arbeidet med en analyse og reduksjon av Norsk Rikstotos driftskostnader og investeringer er allerede startet. Målsettingen er å redusere driftskostnader og investeringer som i begrenset omfang påvirker Norsk Rikstotos markedsposisjon på kort og lang sikt.   

For å sikre denne overordnede målsetting har Norsk Rikstoto besluttet følgende:

1)    Med bakgrunn i de prognoser for omsetning og resultatutvikling i Norsk Rikstoto for 2019 ser styret det nødvendig å kutte egne driftskostnader og overføringer til formålene med samlet kr 25,0 mill. 

2)    Administrasjonen skal utarbeide et forslag til en tiltaksplan til neste styremøte.

3)    I tiltaksplanen skal kostnadsreduksjoner som direkte påvirker Norsk Rikstotos spill inntekter på kort og lang sikt i så stor utstrekning som mulig, skjermes.

4)    Administrasjonen får fullmakt til å iverksette strakstiltak for å redusere Norsk Rikstotos egne driftskostnader. 

Norsk Rikstoto har allerede utarbeidet og startet implementering av strakstiltak. I tillegg til Norsk Rikstotos egen besparelser må det med utgangspunkt i de samlede overføringer til sporten (DNT og NJ) på kr 325,3 mill., men med unntak av omsetningsprovisjoner og overføringer basert på tidligere avtaler (bidrag til avskrivning og finans) søkes å finne løsninger som sikrer Norsk Rikstotos resultatmålsettinger. En samlet overordnet plan for sporten og Norsk Rikstoto skal implementeres så snart som mulig og senest innen 1. august 2019 

Norsk Rikstoto har derfor inviterer sportens sentralforbund til drøftelser om hvordan vi best mulig kan finne løsninger som kan bidra til økt spill og sikre overføringene til formålene på langsikt.

Samtidig håper sporten og Norsk Rikstoto også på at det nå kan gis lempninger i statsavgiften for å styrke finansieringen av formålene samt sikre Norsk Rikstotos kanaliseringsoppdrag så vel som for å kompensere for de økte konsesjonstilknyttede kostnadene.

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Gen. Sekr. Svein Morten Buer – tlf 900 35 395

Adm. dir. Thomas Gjeldsås – tlf 916 32 998

Adm. dir. Harald Dørum – tlf 913 23 865

Tips en venn