Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Uvisst når dom faller i Soluloy-saken

Politikk
Del:  

I går ble sluttprosedyrene i Souloy-saken foretatt i Hestesportens Hus på Bjerke. Det Norske Travselskap og Svensk Travsport kjørte sakene mot den franske 

travtreneren parallelt. Tirsdag og i går onsdag pågikk saken. Både den svenske Ansvarsnämden og den norske Domskomiteen var på plass. Etter at alle hadde sagt sitt kunne ingen representanter fra hverken Ansvarsnämden eller Domskomiteen si når en dom vil være klar. Uansett vil selvsagt saksøkte bli underrettet om resultatet før det går til offentliggjøring. 

Souloys forsvarer Staffan Uvabäck og bistandsadvokat Ole Hauge Bendiksen har begge snakketøyet i orden og overgikk sine norske og svenske kolleger så til de grader. Men, så spørs det om alle variantene av klager og motargumenter de hadde holder i sakens kjerne. 

Når Uvabäck begynte sin prosedyre med å påpeke den urettferdigheten det er i å føre en felles sak mellom to ressurssterke sterke parter og en enkeltperson så forstod man hvor de ville. Et ønske den saksøkte selv hadde godkjent. 

Full frifinnelse var deres påstand, de kunne også gå med på et strikt treneransvar eller uaktsomhet men da bare gjennom bøter. 

Niels Kiær som representerte DNT, og Göran Wahlman på sin side var krystallklar. De stod begge på at lovbruddet var så alvorlig at livstids utestengelser og bot var riktig dom. 

Uvabäck ville også, klart å tydelig, ha frem forskjellen på deres kronvitne, Marco Montanas bevisførsel som ble ført via vitenskaplige artikler. Det mente de stod sterkt kontra DNTs vitne, Professor Britt Ranheim som de mente mest var basert på egne vurderinger og erfaringer. 

Montana mente at blandingen Coenzile, koboltrikt för, sirup, honning og Ironcyclen fint kunne være årsaken og gi slike utslag av Kobolt. Ranheim står på sitt og sier at det er biologisk usannsynlig å få slike verdier av dette. Det er rett og slett ikke mulig sa hun.

Når man så gikk over på selve motivet i saken hadde Uvabäck kanskje allerede glemt sin innledning. - Hvorfor i alle dager skal Fabrice Souloy måtte jukse? Han er kanskje verdens mest suksessrike travtrener med en flott gård, svært god økonomi og stallen full i hester. 

Et poeng de dog hadde var at de mener at at prøvene som er tatt er gjort på et labaratorium som ikke, i følge dem, var ISO-lisensiert til den type prøver. De la også stor vekt på at grenseverdiene for Kobolt hadde kommet tre, respektive 9 dager før Elitloppshelgen og Oslo Grand Prix og på den måten hadde ikke Souloy noen muligheter til å fange opp de på så kort tid. 

Det slo DNT og STs advokater ihjel med at Kobolt, også før den tid, var absolutt forbudt å tilføre hestene før grenseverdiene kom. Og da menes tilføre via unaturlige stoffer/preparater. 

Uvabäck og Bendiksens prosedyre bar preg av at de ønsket å finne feil som kunne gå i favør sin klient, som er deres jobb men de slet tidvis med det.  

Foto: skjermdump DNT-TV

Tips en venn