Trav24 login

Glemt passord?

 

Meny

 

Bør reglementet endres/spesifiseres/justeres?

Politikk
Del:  

Det ble en hel del diskusjoner etter at et superspennende varmblodsderby var i mål på Bjerke søndag. På oppløpet drifter vinneren Max Brady litt utover i banen for Geir Vegard Gundersen. Nok

til at stallhesten Noble Superb kommer på innsiden og kapret tredjepremien sammen med Magnus Teien Gundersen.

Vi mener at akkurat i en slik situasjon så kræsjer to paragrafer med hverandre. 

 

Et reglement er til for at de aktive skal ha et regelverk å forholde seg til samt å sikre at spillerne blir behandlet på en best mulig måte. 

 

Før i tiden var det en ”dødsynd” å slippe en konkurrent (som forbedret posisjonen sin) på innsiden av seg på oppløpet all den tid det påvirket et løpsresultat. I dette tilfellet kan man diskutere flere ting utfra situasjonen slik vi leser reglementet. 

I løpsreglementet kapittel 12 Gangart og regler for kjøring står det følgende i paragraf 1 e): Hesten skal diskvalifiseres når kjører/rytter sjenerer, eller på annen måte hindrer, forstyrrer eller oppholder en eller flere deltakere, og hvor det etter banedommernemndens skjønn foreligger kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at den skyldige ekvipasje har oppnådd en bedre plassering i mål enn det som ville vært mulig uten forseelsen. 

Geir Vegard Gundersen og Max Brady forstyrrer ingen så den delen setter vi en strek over. 

I kapittel 12 paragraf 4, punkt 2 står det følgende: Det er forbudt å skifte spor etter at oppløpsmerket er passert med mindre det er for å passere foranliggende deltaker.

Denne regelen bryter Gundersen og det er her vi stusser på hvorfor vinnerkusken ikke får bot? Det står ingenting i kapittel 12, paragraf 4 punkt 2 at det er i orden at denne regelen brytes så lenge ingen sjeneres. Vi undres også over hvordan dommerne kan være sikre på at Magnus Teien Gundersen kan få Noble Superbs nesetipp inn i det markerte feltet som vi har laget på bildet. For om Max Brady holder seg i førstespor så er det her han må være for å slå Stoletheshow. Noen hester er ikke glad i å ligge for nærme andre. Noen vegrer seg litt mens andre fint tråkker over kusken foran om ikke noen andre ”ordre” blir gitt.

Et annet svært viktig punkt i akkurat denne debatten er faktisk om vinneren hadde holdt unna om den hadde blitt holdt inne i førstespor hele oppløpet ned. Når man må korrigere en hest som bryter utover eller innover i banen så taper man alltid litt fart. Når seiersmarginalen er så liten som et hode, som i dette tilfellet så er det kanskje slik at det var Eye Of The Tiger som er vinneren om alle regler skulle følges slavisk. Kanskje sier vi, men langt fra sikkert for det er kun spekulasjoner. 

Og akkurat i denne spesielle situasjonen så er det jo også slik at det er en annen av Gundersens hester som tjener masse penger på hendelsen. Faktisk hele 210.000 kroner. 

Noble Superb skal ikke straffes for Magus Teien Gundersen gjorde ingenting galt bak sin hest. 

Vi spurte Bjerkes dommerformann Morten Arnesen om grunnen til at Gundersen ikke får bot for å ha sluppet en konkurrent (som forbedrer sin posisjon) er fordi dem anså det som sikkert at Noble Superb hadde blitt nummer tre uansett? 

Til det svarte Arnesen: Ja, det stemmer. Hvis ikke hadde Gundersen fått både bot og utelukkelse. Om han hadde blitt værende i førstespor så hadde Noble Superb uansett blitt nummer tre. 

Vi legger ved en screenshot fra Rikstotos løpsarkiv (bilde over), så nærme målstreken vi kommer og har markert området det gjelder. 

Vi spør igjen hvorfor ikke Gundersen får bot når det står i reglementet (§12-4, 2) at det er forbudt å skifte spor etter oppløpsmerket?

- Løpsreglementets ordlyd er tydelig på at sporskifte på oppløpet kun skal gjøres for å passere foranliggende deltaker. I vår bedømmelse av sporskiftet som GVG foretok la dommernemnden likevel til grunn en retningslinje for utøvelse av denne bestemmelsen som sier at inntil to spor kan aksepteres dersom sporskiftet ikke får konsekvenser for andre deltakere i form av at disse sjeneres, oppholdes eller forstyrres. Det anser dommernemnden at ikke skjer i dette tilfellet i og med at Eye Of The Tiger/D.S. Dalen kommer via tredjespor, og at GVG er godt foran Stoletheshow/U. Ohlsson i andrespor når sporskiftet foretas. Vi ser likevel at en slik praksis kanskje ikke er helt heldig i slike situasjoner, og vil sammen med DNT og de øvrige banedommernemndene vurdere om det er behov for endring her.

Hvordan man kan være så sikker på at Noble Superb får den tredjeplassen?

- I sin vurdering av om en ekvipasje har sluppet frem en konkurrent på oppløpet må dommernemnden legge til grunn de faktiske hendelser i løpet, og ikke spekulasjoner basert på hva man tror kunne skjedd gitt andre omstendigheter i siste del av løpet. Målfotoet fra løpet er derfor et godt arbeidsredskap i slike saker, og her viser dette at Noble Superb ville vært tredjehest i mål også om den hadde sittet i ryggen på Geir Vegard Gundersen hele veien inn til mål var passert avslutter Arnesen til Trav24.no

Foto: Trav24.no

Tips en venn